Izpitni režim

 • Izdelajo se tri  sprotne naloge, vsaka praviloma na cca 5-10 straneh.
    1. vzorčenje
    2. manjkajoči podatki 
    3. data fusion
 • Osrednja metodološka naloga (cca 10-20 strani) obravnava izbrani problem anketne metodologije. Tema naloge lahko izhaja iz vsebine programa, lahko nadgrajuje teme iz prejšnjih let, lahko pa študent pride s svojim predlogom. Temo osrednje naloge je treba doreči do 15.5, prvi draft pa konec maja. Na koncu se  pripravi tudi 5-10 minutna zaključna predstavitev.
 • Vsaka naloga se oceni 1-10. 
 • H končni oceni iz nalog se prve tri naloge prispevajo vsaka po 10 %, osrednja naloga pa 70 %.
 • Končno povprečje se vedno zaokroži navzgor (npr. 8.9 je 9, 9.0 je 10).
 • Predmet se v celoti zaključi s prestavitvami seminarjev, nakar se neposredno zatem vpišejo tudi vse ocene (študenti na predstavitve prinesejo prijavnice).
 • Ker se predmet v juniju v celoti zaključi, je timing zelo intenziven in je treba za sprotni študij za april, maj, junij vnaprej rezervirati čas.

 

Stran si je ogledalo 2729 obiskovalcev