Vsebina

PREDMET: ANKETNA METODOLOGIJA OBSEG: 36, predavanja: 24, seminar: 12

NOSILEC: dr. Vasja Vehovar, red. prof.

1. NAMEN PREDMETA

 • Podati celovito obravnavo anketnega procesa.
 • Seznaniti slušatelje s sodobnimi tehnikami obravnave napak v anketnem procesu.
 • Aplicirati metode na izbranih praktičnih primerih.

2. VSEBINA PREDMETA

 • Uvod. Klasifikacija napak v anketah. Kvaliteta podatkov.
 • Merske napake. Zanesljivost. Veljavnost.
 • Vzorčne napake. Napaka vzorčnega okvira.
 • Problem neodgovorov.
 • Metode za obravnavo manjkajočih podatkov: Klasični pristopi, Metoda največjega verjetja, EM algoritem. Bayesov pristop, Multiple imputacije)
 • Napake načina anketiranja (survey mode).
 • Vodenje projektov. Stroškovni  modeli. Celoviti pristopi k obravnavi napak v anketah: Total Design Method (TDM), Total Survey Error (TSE), Total Quality Management (TQM).

3. POVEZAVA Z DRUGIMI PREDMETI

Predmet predpostavlja znanja iz predmeta Verjetnostni račun in statistika, Multivariatna analiza ter predmeta Analiza nominalnih spremenljivk. Zaželjene so izkušnje z anketnim procesom. Predmet nudi tudi osnovo za razumevanje anketnih podatkov, s katerimi se ukvarjajo tudi drugi metodoloski predmeti.

4. ŠTUDIJSKA LITERATURA

a)      Obvezna literatura

 • Biemer, Lyberg (2003). Introduction to Survey Quality. Wiley.
 • Kalton, Vehovar (2001). Vzorčenje v anketah. FDV.
 • Vehovar (2005). Manjkajoči podatki v anketah. FDV.
 • Ferligoj, Leskošek, Kogovšek (1995). Zanesljivost in veljavnost merjenja. FDV.

b)     Dodatna literatura

 • Groves et al (2004). Survey methodology. Wiley.
 • Groves (1989). Survey Errors and Survey Costs. Wiley.
 • Lessler (1991). Nonsampling Errors in Surveys. Wiley.
 • Little,  Rubin (2002). Statistical Analysis with Missing Data. Wiley.
 • Dillman (2002). Tailored Desing Method. Wiley.
 • Rubin (1988). Multiple imputation for Nonresponse in Surveys. Wiley.
 • Rassler (2002): Data Matching. Springer.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA

 • Seminarska naloga.

 

Stran si je ogledalo 3263 obiskovalcev